Herroepingsrecht

De koper heeft het recht om binnende termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop de koper, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper de firma, BVBA Giotto, via post of email op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de koper om zijn/haar mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden of af te leveren in één van onze winkels, voor de herroepingstermijn is verstreken.

De koper dient de firma, BVBA Giotto, via email op de hoogte te stellen van het feit dat hij/zij de artikelen wenst terug te zenden met vermelding van het betreffende artikel nummer, de hoeveelheid. Een terugbetaling zal worden toegekend nadat de artikelen zijn ontvangen en gecontroleerd. De koper draagt alle direkte kosten die ontstaan ten gevolge van dergelijke terugzending.

Als de koper de overeenkomst herroept, ontvangt hij/zij de betaling terug binnen de veertien dagen dat de verkoper het goed in perfecte toestand heeft ontvangen. In dit geval zal voor de koper voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De koper is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen. 

De koper kan zich, naast de gevallen opgesomd in artikel VI.53 van het wetboek economisch recht, tenslotte niet beroepen op zijn/haar herroepingsrecht indien de geleverde produkten onvolledig, beschadigd of op een aanzienlijke wijze zijn gebruikt werden door de koper.

Bij overmatige terugzendingen van bestellingen door de koper behoudt de firma BVBA Giotto zich het recht voor toekomstige bestellingen te weigeren.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up
Webshop by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x